Wel-zijn vitaliteit en bewustwording logo

Paula ten Bosch

Leren leven vanuit je kern.

Wanneer je leeft vanuit je kern voel je je krachtig, energiek, vrij en sta je met passie
in het leven. Dit is de energie van je eigen unieke kern, wat je het gevoel geeft ‘Dit ben ik’.
Je staat stevig in het leven ook bij uitdagende situaties, als een diepgewortelde boom,
die flexibel met de wind mee buigt in plaats van omwaait bij een flinke storm.

Het proces verloopt van binnen naar buiten, een mooie metafoor hiervoor is
de dwarsdoorsnede van een boomstam. Deze heeft in het midden een mooie ronde kern,
die is te vergelijken met je ware zelf. De kern ligt verborgen onder een aantal lagen. Alleen de buitenste laag is zichtbaar in je gedrag. Daaronder zitten lagen die onzichtbaar zijn, maar zijn wel bepalend voor wat je doet zoals je gedachten, overtuigingen en emoties.
Hoe meer jouw gedachten, gevoelens en gedrag afgestemd zijn op jouw diepste behoeften en verlangens, hoe meer je leeft vanuit je kern. Je durft steeds meer van jezelf te laten zien,
je straalt en staat in je kracht.

Door gebeurtenissen, prikkels en informatie die je opdoet gedurende je leven heb je vaak onbewust bepaalde angsten, vooroordelen en belemmerende overtuigingen meegekregen. Dit is heel menselijk, maar tegelijk drijft het je af van je eigen waarheid.
Bijvoorbeeld: je omgeving geeft jou regelmatig de indruk dat je niet goed genoeg bent en daardoor ben je misschien gaan geloven ‘er mankeert iets aan mij’. Dat maakt je angstig waardoor je bang bent om iets van jezelf te laten zien wat weer een grote invloed heeft op o.a. je schoolresultaten, gezondheid, relaties, liefde en geluk.

Dit leidt tot allerlei stress symptomen zoals: veel piekeren, moeite met concentreren, onrust, onzekerheid, prikkelbaarheid, (faal)angst en somberheid. Ook geeft je lichaam vaak diverse spanningssignalen bijv.: hoofdpijn, nek- en schouderklachten, buikpijn en kortademigheid. Door te onderzoeken wat je wel wilt, te ontdekken wat je tegenhoudt en deze aangeleerde gedachte- en gedragspatronen leert opschonen, ga je meer helderheid, innerlijke rust, energie en enthousiasme ervaren.

Mijn overtuiging is dat je als Middelbare scholier al behoefte hebt om te leren handelen vanuit je innerlijke kern zodat je meer in staat bent om leiding te geven aan je eigen leven.
Juist in deze levensfase wordt de drang naar zelfstandigheid sterker; je hebt de behoefte om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en je leert eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Ik zie voor deze toekomstige generaties een onderwijssysteem dat de nieuwsgierigheid naar
zelf-ontwikkeling van elke leerling aanwakkert. Zodat ze leren bewust te worden van hun unieke passies, kwaliteiten, talenten en leren zelfbewust in het leven staan.
Het geeft ze zelfvertrouwen en de creatieve kracht om deze te kunnen inzetten in onze huidige snel veranderende wereld. Hoe vroeger je hiermee begint, hoe beter!

Lees hier meer over de School yogaworkshop Rust in je Hoofd.

Lees hier meer over de Training Minder Stress, Meer Succes

 

 

Wel-Zijn   Praktijk voor Vitaliteit en Bewustwording
Paula ten Bosch, info@wel-zijn.nu